Framtid

Två saker har alltid varit viktiga för Hökärr. Det ena är att verksamheten hela tiden formas efter samtiden och framtiden, det vill säga utifrån efterfrågan, intresse och inte minst vad vi tror på för att bygga en hållbar framtid. Det andra är att vi har en inneboende tro och en vilja att sträva mot att alla ska ha det bra. Det är något som även generationerna innan har strävat efter, så man kan säga att det finns i vårt DNA.

Byggbranschen är konservativ, och utvecklingen går inte alltid så fort som man skulle önska. Men på Hökärr strävar vi alltid efter att förbättra oss, både materialmässigt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt. Vi försöker i det längsta hitta svenskt och lokalt tillverkade produkter. När det inte går tar vi det närmaste som finns. Vi vill vara med och utveckla byggbranschen och det samhälle vi lever i – det är en av våra drivkrafter. Därför har vi alltid öron och ögon öppna för nya lösningar och innovationer och ingår gärna i forskningsprojekt kring byggnation.

Vi tror på att få bort så mycket plast som möjligt när man bygger hus och backa tillbaka lite till hur man byggde förr, men på ett sätt som passar den moderna människans rutiner. Hus i trä utan plast blir friska och hållbara, och det är bra för alla. Det är inga konstigheter egentligen – det är bara rimligheter. Trä är fantastiskt – vi älskar trä.