Vår historia

Allt började år 1882 när Erik Ericsson, arrendator på Skatteby Gård i Närke, fick vetskap om att gården Hökärr i Näshulta Socken var till salu efter att förra ägaren fått slut på pengar. Erik tog sin familj, sitt bohag och sina fyra kvigor och gick till fots och köpte gården. Den huvudsakliga brödfödan var då jord- och skogsbruk. Vid Hökärr fanns det tillgång till ett sågverk och med hårt arbete fick han gården på fötter.

Åren gick och gården gick i arv från far till son – Erik, Edvard, Folke och Roland. 1945 utökade Folke verksamheten med att starta ett hyvleri och träförädlingen blev en ännu viktigare bit vid Hökärr. 1971 fick Roland möjlighet att arrendera granngården Haneberg och lantbruket tog mycket tid i anspråk. I ladugården vid Hökärr stod mjölkkorna och i ladugården vid Haneberg stod köttdjuren. Det blev 15 år fyllda med hårt arbete och 1986 tog arrendet slut – en rolig tid med mycket arbete var över. Det var nu dags att fundera på hur Hökärr kunde utvecklas vidare.

Av en slump fick Roland kontakt med en man som tillverkade det nya fenomenet friggebodar. Roland, en sann entreprenör, vågade satsa och satte 1987 in en knuttimringsmaskin i ladugården. Det blev succé. Många ville ha friggebodar på tomten, sedan garage, utbyggnader på huset och till slut hela nybyggen. I takt med att efterfrågan ökade behövde Hökärr anställa mer personal. Den gamla sågen byttes ut mot ett plåtslageri och en solcellsanläggning på ladugårdstaket gjorde Hökärr självförsörjande på el.

Idag drivs verksamheten i samma anda av nyfikenhet, anpassningsförmåga och hållbarhet av Elin, dotter till Roland och Berit, och hennes man Fredrik. De är den femte generationen som driver verksamhet vid Hökärr. Deras självklara önskan är att det blir många generationer till, men det får framtiden utvisa.

Hökärr – bygger för generationer.

När är vi nöjda

Vårt mål är att det alltid ska kännas bra för alla parter, oavsett vad det gäller. Vi är nöjda när det varit bra för alla under resans gång. Då har vi lyckats.

Så här utvecklas vi

Vi som arbetar på Hökärr har några värdeord som formar oss – tillit och anpassningsbarhet. Vi känner en tillit till varandras kunskap, erfarenhet och förmåga att fatta bra beslut. För oss är det viktigt att våra kunder och alla vi kommer i kontakt med känner likadant. På så vis kan vi göra det bästa av varje situation. Anpassningsbarheten får dock aldrig dras så långt att det påverkar kvaliteten på våra produkter eller våra relationer. 

Det här är viktigt för oss

Vi är övertygade om att vi alla har ansvar och är med och skapar den framtid vi får. Vi är beroende av nöjda kunder och en levande landsbygd. Därför är vi engagerade inte bara i vårt företag utan även i vår bygd och samhälle.

Vårt löfte till kunden

Vi uppskattar det personliga mötet och är lyhörda för våra kunders önskemål. Vi gör alltid vårt yttersta för att hela affären ska bli så bra som möjligt för dig. Vi hör hellre av oss en gång extra och tar gärna emot frågor om det är några oklarheter. Vår målsättning är att alltid lämna ifrån oss ett arbete som både vi och du som kund är nöjd över. Vi levererar i tid och håller utlovad kvalitet.

Våra värderingar

- Lagarbete

- Kvalitet

- Anpassningsförmåga

Lagarbete

– är grunden för ett hållbart arbete och ett väl utfört jobb.

Vi tror att vi uppnår det med bra kommunikation mellan oss, kunder och leverantörer. Vi är lyhörda och lyssnar inte bara på vad som sägs utan känner in helheten. Vår känsla för laget märks inte minst genom att vi har omtanke i det vi gör och hur vi är mot varandra och andra. Det skapar nytta och glädje för oss alla.

Det här är också lagarbete för oss

Kvalitet

– ett väl utfört arbete ger större arbetsglädje.
Det här är kvalitet för oss

Anpassningsförmåga

– vi är flexibla och lösningsorienterade.
Det här är anpassningsförmåga för oss