Nybyggnation

Hökärr har tillverkat knuttimrade friggebodar sedan 1987. Idag bygger vi också villor, attefallshus, garage och det mesta man kan tänka sig. Vi använder oss av virke som är 60*150 mm med en dubbelspont som gör väggarna extra täta och stabila. Vi har ett antal färdiga modeller av friggebodar, men vanligast är att vi anpassar måtten efter dina behov. Om du vill kan du komma med en helt egen ritning.

Utöver våra knuttimrade byggnader bygger vi också i block och lösvirke.

Nybyggnation kan ske på flera sätt:

Vi har bra samarbeten med våra underentreprenörer och är med er under hela processen.