Aktivitetsdagen 2020

Här är hela Hökärrs styrka samlad inför aktivitetsdagen den 18 september 2020.
Från vänster ser ni Fredrik, Magnus, Tommy, Elin, Henrik, Björn, Joel och Janne.